Co to jest?

NATURAL LIQUID


NATURAL LIQUID, płynny koncentrat przywraca życie jałowej glebie i istotnie zwiększa plonowanie roślin.

W dobie coraz większej intensywności produkcji rolnej problemem staje się coraz większa degradacja gleby wynikająca ze stosowania bardzo dużych ilości nawozów sztucznych oraz wszelkich środków ochrony roślin. Brak nawożenia organicznego przyczynia się do zmniejszenia substancji organicznych w glebie.
Brak próchnicy powoduje, że ziemia staje się jałowa, nie jest w stanie zagwarantować roślinie właściwych warunków do rozwoju.

NATURAL LIQUID działa jak naturalny nawóz, ogranicza stosowanie nawozów sztucznych, zwiększa przyswajalność składników pokarmowych z gleby, stymuluje optymalny wzrost roślin oraz zwiększa odporność roślin na choroby, szkodniki i patogeny. Działa jak środek ochronny. Odkwasza glebę.
NATURAL LIQUID można stosować bezpośrednio do gleby lub dolistnie w każdej fazie wzrostu rośliny, we wszystkich gałęziach produkcji rolnej: rolnictwo, ogrodnictwo, warzywnictwo, sadownictwo, użytki zielone i gleby zdegradowane.